fbpx

Dental Implants

DIGITAL DENTAL CENTER

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

ทำรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันของคุณที่หายไป
โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง

DIGITAL DENTAL CENTER

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

Digital Dental Center เป็นศูนย์ทันตกรรมที่ได้มาตรฐานและครบวงจร สถานที่กว้างขวาง บรรยากาศการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว อบอุ่นเสมือนครอบครัว
เรามีความเชี่ยวชาญและให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของช่องปากและฟันที่แข็งแรง อีกทั้งต้องมีฟันที่สวยงามกลับไป ด้วยความเข้าใจถึงการดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เราจึงจัดสรรทีมทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางทุกสาขา เพื่อรองรับการบริการและอำนวยความสะดวกแก่คนไข้ทุกท่าน พร้อมทั้งบริการให้คำแนะนำ ปรึกษาและตรวจรักษาโรคทางทันตกรรมต่าง ๆ อย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล

เช่น บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์ แบบวันเดียวเสร็จ ทันตกรรมหัตถการ, ทันตกรรมจัดฟัน, ปริทันตวิทยา, ศัลยศาสตร์ช่องปาก, ทันตกรรมรักษาคลองรากฟันด้วยกล้องไมโครสโคป, ทันตกรรมรักษาโรคกลิ่นปาก, ทันตกรรมข้อต่อขากรรไกรและการเจ็บปวดบนใบหน้า, ทันตกรรมเลเซอร์, ทันตกรรมสำหรับเด็ก เป็นต้น

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านบริการ เราจึงนำเทคโนโลยีการรักษาแบบดิจิทัล (CAD/CAM) ทางทันตกรรมมาให้บริการ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ตอบโจทย์ให้กับคนไข้ที่ต้องการทำรากฟันเทียม, ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และการอุดฟันแบบอินเลย์และออนเลย์ ซึ่ง “การให้บริการในรูปแบบเก่า ปกติแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ จึงจะแล้วเสร็จในกระบวนการใส่ฟัน 1 ครั้ง และผู้ป่วยที่ผ่าตัดใส่รากฟันเทียมแบบปกติ ที่จากเดิมต้องใช้ระยะเวลาในการรอใส่ครอบฟันประมาณ 2.5 -3 เดือนหรือมากกว่า และในกระบวนการใส่ฟันผู้ป่วยต้องมาพบ ทันตแพทย์อย่างน้อยประมาณ 2-4 ครั้ง”

แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ Digital Dental Center และประสบการณ์ของทีมงานทันตแพทย์ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านแล็บทันตกรรมของเรา จึงทำให้การบริการฝังรากฟันเทียมจากที่เคยใช้ระยะเวลานาน ก็ลดเวลาการนัดหมายมาทำเพียงแค่ 1 ครั้ง (One Day Implants) หากผู้ป่วยมีสภาวะในช่องปากที่พร้อม

อ่านรายละเอียด >>

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล | Digital Dental Center

บริการของเรา

ทำไมต้อง ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง?

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการรักษา ตามคุณภาพมาตรฐานสากล
0% รากเทียมเสร็จในวันเดียว
ฝังรากเทียมเสร็จในวันเดียว (กรณีเคสไม่มีความซับซ้อน)
0% เทคโนโลยีทางทันตกรรม
ความพร้อมของเทคโนโลยีทางทันตกรรม
0 ทันตแพทย์เฉพาะทาง
จำนวนทันตแพทย์เฉพาะทางรองรับแต่ละสาขา
0% ให้บริการอย่างอบอุ่น
ดูแลใส่ใจ ให้ความสำคัญ พร้อมบริการอย่างอบอุ่น

ทีมแพทย์ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา

Custumer Experience

What they say about us
ฝังรากฟันเทียม ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
Digital Dental Center
คุณชนาธิป โพธิ์ทองคำ
นักแสดง
คุณสิริชฎา หอมสุนทร
นางแบบ

บทความล่าสุด

รากฟันเทียมในผู้สูงอายุ

รากฟันเทียมในผู้สูงอายุ

ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย แก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดใส่รากฟันเทียม ในปัจจุบันผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้มีจำนวนสูงมาก เนื่องจากอายุที่มากขึ้น

รากฟันเทียมกับสะพานฟันต่างกันอย่างไร?

รากฟันเทียมกับสะพานฟันต่างกันอย่างไร?

การใส่ฟันทดแทนจะช่วยให้คนไข้เคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากชึ้น หรือเพิ่มความมั่นใจในกรณีฟันที่หายไปเป็นบริเวณฟันหน้า การที่คนไข้ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างฟัน มีโอกาสที่จะทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้

สุขภาพในช่องปาก

สุขภาพในช่องปาก

การมีสุขภาพในช่องปากที่ดีสะท้อนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปากมักจะมีอุปนิสัยการกินที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม

การฝังรากฟันเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

การฝังรากฟันเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

การฝังรากเทียมโดยระบบคอมพิวเตอร์จะมีความเเตกต่างเพียงเล็กน้อยจากการฝังรากเทียมแบบปกติ หลังจากทันตแพทย์เฉพาะทางประเมินตำแหน่งที่จะฝังรากเทียม