การฝังรากฟันเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

การฝังรากฟันเทียม โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

 Dental-Implant-for-replacing-missing-teeth

Dental-Implant-for-replacing-missing-teeth

ฝังรากฟันเทียม โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

การฝังรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป ในปัจจุบันการฝังรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปถือเป็นการรักษาที่ได้รับการยอมรับและเเพร่หลาย เนื่องจากการใช้งานที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากกว่าการบูรณะโดยฟันเทียมชนิดอื่น ๆ  แต่อย่างไรก็ตามการฝังรากฟันเทียมนั้น จำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพื่อฝังส่วนรากเทียมลงไปในกระดูกเพื่อทดแทนรากฟันที่สูญเสียไป ซึ่งตามธรรมชาติในบริเวณขากรรไกรนั้นจะมีอวัยวะสำคัญที่ส่งผลต่อการฝังรากเทียมได้แก่

  • โพรงอากาศไซนัส (Maxillary sinus)
  • เส้นประสาทรับความรู้สึกบริเวณขากรรไกรล่าง (Inferior alveolar nerve)
  • รากฟันข้างเคียง (Adjacent tooth root)

ซึ่งอวัยวะเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากรากเทียมที่ฝังลงไป โดยเฉพาะในกรณีที่สูญเสียฟันไปเป็นระยะเวลานาน กระดูกรองรับฟันเกิดการละลายตัวไปมาก มีเกิดโอกาสที่การผ่าตัดฝังรากเทียมจะก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเหล่านี้ได้มากขึ้นเช่นกัน เเต่ถือเป็นโชคดีที่ในปัจจุบันเทคโนโลยีเเละระบบคอมพิวเตอร์ในวงการทันตกรรมนั้นพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ได้มีการใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยกำหนดตำเเหน่งในการฝังรากเทียม

จากการศึกษาพบว่าความผิดพลาดของตำเเหน่งรากเทียมที่ฝัง โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์นั้นเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 0.7-1 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการฝังรากเทียมแบบปกติด้วยมือเปล่า นอกจากนี้โปรเเกรมที่ใช้วางแผนการฝังรากเทียมนั้นสามารถประเมินปริมาณกระดูกที่มีในตำเเหน่งรากเทียมที่จะฝังได้ รวมถึงสามารถตำแหน่งอวัยวะสำคัญต่าง ๆ รอบ ๆ ตำเเหน่งรากเทียมได้ล่วงหน้าก่อนทำการผ่าตัด

ขั้นตอนการรักษาการฝังรากเทียม

ขั้นตอนการรักษาการฝังรากเทียม โดยระบบคอมพิวเตอร์นั้นจะมีความเเตกต่างเพียงเล็กน้อยจากการฝังรากเทียมแบบปกติ หลังจากทันตแพทย์เฉพาะทางประเมินตำแหน่งที่จะฝังรากเทียมโดยการตรวจในช่องปาก และถ่ายภาพเอกซเรย์สองมิติเเล้ว ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ปากคนไข้ด้วยวัสดุพิมพ์ปากหรือการเเสกนช่องปากด้วยเครื่อง Intraoral scan เพื่อนำไปสร้างแบบจำลองสามมิติ จากนั้นผู้ป่วยจะได้รับการถ่ายภาพเอกซเรย์สามมิติเพิ่มเติม เพื่อนำมาประกอบการวางแผนการรักษาในขึ้นตอนต่อไป

ขั้นตอนการผ่าตัดฝังรากเทียม

ในขั้นตอนการผ่าตัดฝังรากเทียมนั้นจะทำโดยผ่าน Computer guided stent ที่สร้างขึ้นโดยสอดคล้องกับตำเเหน่งรากเทียมที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ลดระยะเวลาการผ่าตัดให้สั้นลงทำให้การบางเจ็บหลังการผ่าตัดฝังรากเทียมลดลง การฟื้นฟูและการหายของแผลดีขึ้น

ต้องอาศัยประสบการณ์ของทันตแพทย์

อย่างไรก็ตามความสำเร็จภายหลังการฝังรากเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้น ต้องอาศัยประสบการณ์ของทันตแพทย์ในการเลือกเคส วางแผนการรักษา รวมถึงความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมนั้น ๆ อีกด้วย

ข้อดีของการผ่าตัดฝังรากเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

  1. ป้องกันการเกิดอันตรายต่ออวัยวะสำคัญรอบ ๆ รากเทียม
  2. ลดระยะเวลาที่ใช้ในการฝังรากเทียม ส่งผลให้ภายหลังการผ่าตัดมีการฟื้นตัวที่เร็วขึ้น
  3. รากเทียมที่ฝังอยู่ในตำเเหน่งที่ถูกต้องตามที่ได้วางแผนไว้ทำให้การบูรณะครอบฟันบนรากเทียมมีประสิทธิภาพเเละความสวยงาม
  4. ทันตแพทย์และผู้ป่วยสามารถเห็นภาพเเละตำเเหน่งของรากเทียมล่วงหน้า สามารถสื่อสารเเละพูดคุยถึงแผนการรักษาได้เห็นภาพเเละมีความเข้าใจที่ตรงกัน

ติดต่อศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง

* Required information