รากฟันเทียมกับสะพานฟันต่างกันอย่างไร?

รากฟันเทียม” กับ “สะพานฟัน” ต่างกันอย่างไร?

เมื่อคนไข้มีการสูญเสียฟันแท้ในช่องปาก การใส่ฟันทดแทนจะช่วยให้คนไข้เคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากชึ้น หรือเพิ่มความมั่นใจในกรณีฟันที่หายไปเป็นบริเวณฟันหน้า การที่คนไข้ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างฟัน มีโอกาสที่จะทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ เช่น ฟันบริเวณข้างเคียงล้มเอียงมาในบริเวณช่องว่าง ทำให้การทำความสะอาดฟันทำได้ยาก มีโอกาสเกิดฟันผุหรือเหงือกอักเสบได้ง่ายขึ้น หรือฟันซี่ตรงข้ามมีการงอกย้อยลงมาในบริเวณดังกล่าว ทำให้การใส่ฟันเทียมในอนาคตทำได้ยากขึ้น

การใส่ฟันเทียมติดแน่นในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันแท้ไป มีอยู่ 2 วิธี คือ

  1. การใส่สะพานฟันแบบติดแน่น เป็นการใส่ฟันเทียมทดแทนบริเวณช่องว่างฟันที่หายไป โดยการกรอฟันบริเวณหัวและท้ายของช่องว่างให้มีขนาดซี่เล็กลง หลังจากนั้นทำเป็นสะพานฟันสามซี่ติดกันมาครอบทับลงไปข้อดีของวิธีนี้คือมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า ไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัด แต่ต้องแลกมาด้วยการเสียเนื้อฟันที่ดีไปจากการกรอฟัน การทำความสะอาดก็จะทำได้ยากกว่าฟันปกติ เนื่องจากต้องใช้ไหมขัดฟันสอดเข้าไปทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานฟัน
  2. การใส่รากฟันเทียม เป็นการฝังรากฟันเทียมลงไปในกระดูกขากรรไกรบริเวณที่สูญเสียฟัน แล้วจึงทำครอบฟันใส่บนรากฟันเทียมอีกที
    ข้อดี ของวิธีนี้คือ ไม่ต้องเสียเนื้อฟันข้างเคียงเหมือนกับการทำสะพานฟัน ทำความสะอาดได้ง่ายกว่า คือสามารถใช้ไหมขัดฟันเข้าไปทำความสะอาดบริเวณซอกฟันได้คล้ายคลึงกับฟันธรรมชาติ แต่แลกมาด้วยการที่คนไข้ต้องได้รับการผ่าตัด รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการทำสะพานฟัน

Reference
1. Goodacre CJ, Naylor WP. Single implant and crown versus fixed partial denture: A cost-benefit, patient-centred analysis. Eur J Oral Implantol 2016;9(5):59-68.

ทพ.วรวีร์ เหล่าวรวิทย์

ติดต่อศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง

* Required information