การทำรากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียม (Dental Implants)

การทำรากฟันเทียมถือได้ว่าเป็นการใส่ฟันเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด อีกทั้งช่วยชะลอหรือลดการเสื่อมสลายของกระดูกรองรับรากฟันได้
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางทันตกรรมมีความก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้ลดความยุ่งยาก ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาลงอย่างมาก

การฝังรากฟันเทียมในปัจจุบันมีหลายแบบด้วยกัน

  • การฝังรากฟันเทียมแบบที่นิยมใช้โดยทั่วไป โดยปกติผู้ป่วยที่ฝังรากฟันเทียมโดยวิธีนี่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอใส่ครอบฟันประมาณ3-6เดือน
  • การฝังรากฟันเทียมแบบทันที เป็นวิธีการที่สามารถฝังรากฟันเทียมได้ทันที ภายหลังการถอนฟัน
  • การฝังรากฟันเทียมพร้อมครอบฟันทันที เป็นการฝังรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์จะทำการยึดครอบฟันปลอมหรือสะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรทันทีภายหลังได้รับการฝังรากฟันเทียม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา

ข้อควรพิจารณาในคนไข้ที่ต้องการฝังรากฟันเทียม

คนส่วนใหญ่สามารถใส่รากฟันเทียมได้ แต่ในบางกรณีอาจมีกระดูกในขากรรไกรไม่เพียงพอ อาจจะต้องปลูกถ่ายกระดูกหรือผ่าตัดยกโพรงอากาศขึ้นซึ่งจะเป็นไปตามคำแนะนำของทันตแพทย์ ในผู้ที่มีภาวะโรคประจำตัวบางประเภท หรือรับประทานยาที่จำกัดทางเลือก ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีภาวะเสี่ยงสูงที่ผลการรักษาอาจล้มเหลวได้

อย่างไรก็ดี การฝังรากฟันเทียมขึ้นอยู่กับสภาพเหงือกและปริมาณกระดูกในคนไข้แต่ละคน

ดังนั้น ก่อนเข้ารับการรรักษาคนไข้สามารถเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ติดต่อศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง

* Required information

ทันตแพทย์รากฟันเทียม