การทำครอบฟันภายในหนึ่งวันด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM

การทำครอบฟันภายในหนึ่งวันด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM

การทำครอบฟันภายในหนึ่งวันด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM

“เซรามิค” เป็นวัสดุกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญและได้ถูกนำมาใช้ทางทันตกรรมมาเป็นเวลานานนับศตวรรษแล้ว เนื่องจากเซรามิคเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหลายประการ เช่น สีสันและความใสที่สามารถลอกเลียนรูปร่างและสีสันของฟันธรรมชาติได้ ความแข็งแรงทนทานที่ใกล้เคียงกับเคลือบฟันธรรมชาติ และความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อ (Biocompatibility) ลดการระคายเคืองหรือการแพ้วัสดุในผู้ป่วยที่อาจแพ้วัสดุบูรณะประเภทโลหะบางชนิด ทำให้เซรามิคเป็นที่นิยมของทั้งทันตแพทย์และผู้ป่วย สามารถนำมาใช้ในการบูรณะฟันได้หลายประเภท เช่น ครอบฟัน, สะพานฟัน, หรือวีเนียร์ และยังมีการนำมาใช้ผลิตรากฟันเทียม หรือแบร็กเก็ตจัดฟัน เป็นต้น

การนำเซรามิคมาใช้ในการบูรณะประเภทครอบฟันนั้น ในปัจจุบันเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลาย เนื่องจากการทำครอบฟันในแบบเดิมที่ใช้โลหะเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของความสวยงามและระยะเวลาในการรักษาที่กินเวลานานเนื่องจากต้องมีการส่งชิ้นงานไปให้ช่างทันตกรรมทำชิ้นงานครอบฟัน ซึ่งอาจใช้เวลานานหลายสัปดาห์ในการทำชิ้นงานและส่งกลับคืนให้ทันตแพทย์นำไปใส่ให้ผู้ป่วย

หลายท่านอาจเคยมีประสบการณ์ ได้รับการบูรณะทำครอบฟันที่มีโครงของครอบฟันเป็นโลหะเคลือบทับด้วยเซรามิค และเมื่อเวลาผ่านไปพบว่าตามฟันมีสีดำคล้ำหรือสีฟันไม่เงางามเหมือนฟันธรรมชาติ เนื่องจากโครงที่เป็นโลหะนั้นทึบแสง ทำให้แสงไม่สามารถทะลุผ่านและสะท้อนออกมาได้ หรือมีการสึกกร่อนของเซรามิคที่เคลือบผิว หรือเหงือกบางร่น ทำให้เห็นรอยต่อของครอบฟันที่เป็นโลหะเห็นชัดขึ้น เป็นต้น ในปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาเซรามิคที่สามารถนำมาใช้ในการทำครอบฟันได้โดยไม่ต้องพึ่งโลหะมาเป็นโครง เรียกว่าครอบฟันชนิดเซรามิคล้วน (All-ceramic crown) ซึ่งยังแบ่งย่อยออกเป็นเซรามิคอีกหลายชนิดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการบูรณะฟันแต่ละตำแหน่งและแต่ละประเภทงานได้อย่างเหมาะสม มีความแข็งแรงมากเพียงพอในการรับแรงบดเคี้ยวได้ และมีสีสันที่สวยใสขึ้น แสงสามารถทะลุผ่านและสะท้อนออกมาใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากขึ้น

โดยปกติการทำครอบฟันทั้งประเภทที่เป็นโลหะ หรือเซรามิค หลังจากที่ทันตแพทย์กรอเตรียมผิวฟันที่จะทำครอบฟันแล้ว จะทำการพิมพ์ปากเพื่อลอกเลียนรูปร่างของฟันที่กรอแต่งแล้วมาทำแบบหล่อปูน และส่งต่อให้ช่างทันตกรรมเพื่อทำชิ้นงานครอบฟัน แต่ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างชิ้นงานครอบฟันประเภทเซรามิคล้วน (All-ceramic crown) ให้เสร็จได้ภายในวันเดียว ซึ่งใช้เทคโนโลยี Intraoral Scanner ถ่ายภาพฟันที่กรอแต่งแล้วในช่องปากแบบ 3 มิติ และเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลดิจิตอล และใช้โปรแกรม CAD/CAM เพื่อช่วยในการออกแบบครอบฟัน และกลึงแต่งครอบฟันชนิดเซรามิคล้วนให้เป็นรูปร่างตามที่ออกแบบในคอมพิวเตอร์อย่างแม่นยำ รวดเร็วในคลินิก และใส่ให้ผู้ป่วยในวันที่รับการรักษาได้เลย

 

ติดต่อศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง

* Required information