fbpx

ร่วมงานกับเรา

Home / ร่วมงานกับเรา

รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

 

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ (จำนวน 4 อัตรา)

หน่วยงาน ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
 • มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยทันตแพทย์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • จัดเตรียมยูนิตทำฟัน และบริเวณทำงานให้สะอาดพร้อมสำหรับปฏิบัติงานและจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติงาน
 • จัดเตรียมแฟ้มเวชระเบียน ทันตอุปกรณ์และวัสดุให้พร้อมสำหรับการรักษา
 • ต้อนรับ อำนวยความสะดวกและช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์
 • ทำการนัด เลื่อนนัด พร้อมติดตามการรักษาของผู้ป่วย
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ และช่วยทำซับพลายของศูนย์ทันตกรรม
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 • การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ความก้าวหน้าในสายงาน

 

ร่วมงานกับเรา | แบบฟอร์มสมัครงาน