โปรโมชั่น “จัดฟันแบบใส” 50,000 บาท

โปรโมชั่น “จัดฟันแบบใส” 50,000 บาท

ยิ้มสดใส​ สบาย​ๆ ไร้เหล็ก

ราคาเพียง 50,000 บาท

โปรโมชั่น “จัดฟันแบบใส” 50,000 บาท ยิ้มสดใส​ สบาย​ๆ ไร้เหล็ก

** เงื่อนไข

❎ ไม่รวมค่า Retainer X-ray และค่าสแกนช่องปากเพื่อการจัดฟัน
❎ ไม่รวมค่าเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน
🔸 การใช้โปรโมชั่นขึ้นอยู่กับสภาพในช่องปากของคนไข้และแผนการรักษาของทันตแพทย์
🔸 เฉพาะ 50 ท่านแรกเท่านั้น

ด่วน!!! เฉพาะ 50 เท่าแรกเท่านั้น

ลงทะเบียนเพื่อใช้โปรโมชั่นนี้

* Required information