การฝังรากฟันเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

การฝังรากฟันเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

การฝังรากเทียมโดยระบบคอมพิวเตอร์จะมีความเเตกต่างเพียงเล็กน้อยจากการฝังรากเทียมแบบปกติ หลังจากทันตแพทย์เฉพาะทางประเมินตำแหน่งที่จะฝังรากเทียม