สะพานฟัน

สะพานฟัน

สะพานฟัน คือฟันปลอมชนิดที่ติดแน่น ไม่ต้องถอดเข้าถอดออก สะพานฟันจะเหมือนฟันธรรมชาติ ไม่มีตะขอ และแผ่นเหงือกปลอม ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งทางทันตกรรมในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป

ครอบฟัน

ครอบฟัน

การทำครอบฟันเป็นการบูรณะและปกป้องฟันที่ได้รับความเสียหาย แตกหัก หรือได้ผ่านการรักษารากฟัน โดยทันตแพทย์จะทำการครอบฟันซี่นั้นด้วยวัสดุประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ฟันซี่นั้นมีรูปร่างและประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีดังเดิม

การทำครอบฟันภายในหนึ่งวันด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM

การทำครอบฟันภายในหนึ่งวันด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM

เทคโนโลยี Intraoral Scanner ถ่ายภาพฟันที่กรอแต่งแล้วในช่องปากแบบ 3 มิติ และเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัล ใช้โปรแกรม CAD/CAM เพื่อช่วยในการออกแบบครอบฟัน และกลึงแต่งครอบฟัน