การฟอกสีฟัน ทำฟันขาว

การฟอกสีฟัน ทำฟันขาว

การฟอกฟันขาว หรือการฟอกสีฟัน คือการรักษาฟันทำให้ฟันที่มีสีคล้ำ ดูขาวขึ้น ปัจจัยที่ทำให้ฟันเปลี่ยนสีมีได้ 2 สาเหตุหลัก คือ สาเหตุจากภายนอกตัวฟัน (Extrinsic) เช่น สีจากอาหาร เครื่องดื่ม ควันบุหรี่ เป็นต้น และ สาเหตุจากภายในตัวฟัน (Intrinsic)

Dental veneers for esthetic purposes

Dental veneers for esthetic purposes

A dental veneer is a thin, custom-made layer of tooth-colored material such as porcelain or composite resin, designed to cover the front surface of a tooth in order to solve with tooth problems such as tooth decay, tooth wear, and tooth fracture and improve the appearance of a patient. Moreover, it can help strengthen a tooth surface.

วีเนียร์ยุคดิจิทัล

วีเนียร์ยุคดิจิทัล

วีเนียร์ เป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ซึ่งสามารถเปลี่ยนบุคลิกภาพ และสร้างรอยยิ้มใหม่ให้กับผู้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว แต่การทำวีเนียร์หลายซี่เพื่อเปลี่ยนรอยยิ้ม ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพดีและมีความทนทาน มีค่าใช้จ่ายสูง