การฟอกสีฟัน ทำฟันขาว

การฟอกสีฟัน ทำฟันขาว

การฟอกฟันขาว หรือการฟอกสีฟัน คือการรักษาฟันทำให้ฟันที่มีสีคล้ำ ดูขาวขึ้น ปัจจัยที่ทำให้ฟันเปลี่ยนสีมีได้ 2 สาเหตุหลัก คือ สาเหตุจากภายนอกตัวฟัน (Extrinsic) เช่น สีจากอาหาร เครื่องดื่ม ควันบุหรี่ เป็นต้น และ สาเหตุจากภายในตัวฟัน (Intrinsic)

Tooth Bleaching

Tooth Bleaching

รอยยิ้มอันสดใส เป็นส่วนเสริมบุคลิกภาพของเราให้น่ามอง โดยเฉพาะถ้ารอยยิ้มนั้น ประกอบไปด้วยสีฟันที่ขาวสะอาด ก็ยิ่งเปล่งประกายให้รอยยิ้มนั้นน่ามองยิ่งขึ้น สีฟันของแต่ละบุคคลนั้น มีความเข้ม-อ่อน และสีที่ต่างกันไป ขึ้นกับปัจจัยทั้งภายใน และปัจจัยภายนอก