อุดฟันด้วยวัสดุเรซิน สีเหมือนฟัน

อุดฟันด้วยวัสดุเรซิน สีเหมือนฟัน

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน คือการใช้วัสดุอุดฟันเรซิน ที่มีสีเหมือนฟัน บูรณะฟันที่ผุ เป็นรู บิ่น แตก หรือเปลี่ยนสี สามารถทำได้ฟันหน้า และฟันหลัง ซึ่งทำให้ฟันกลับมามีรูปร่างเหมือนเดิม และยังสามารถรักษาอาการต่าง ๆ ที่เกิดจากฟันผุได้ เช่น อาการเสียวฟัน หรือกลิ่นปาก

Impacted Tooth

Impacted Tooth

ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถโผล่ขึ้นในช่องปากได้ตามปกติ มักโผล่ขึ้นมาได้เพียงบางส่วน หรือไม่ขึ้นมาในช่องปากเลย ฟันคุดมักพบมากในฟันกรามซี่สุดท้าย โดยทันตแพทย์จะแนะนำให้ผ่าฟันคุดเมื่อฟันคุดนั้นมีการอักเสบติดเชื้อ มีฟันผุ

สุขภาพในช่องปาก

สุขภาพในช่องปาก

การมีสุขภาพในช่องปากที่ดีสะท้อนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปากมักจะมีอุปนิสัยการกินที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม