Tooth Bleaching

Tooth Bleaching

รอยยิ้มอันสดใส เป็นส่วนเสริมบุคลิกภาพของเราให้น่ามอง โดยเฉพาะถ้ารอยยิ้มนั้น ประกอบไปด้วยสีฟันที่ขาวสะอาด ก็ยิ่งเปล่งประกายให้รอยยิ้มนั้นน่ามองยิ่งขึ้น สีฟันของแต่ละบุคคลนั้น มีความเข้ม-อ่อน และสีที่ต่างกันไป ขึ้นกับปัจจัยทั้งภายใน และปัจจัยภายนอก