การทำครอบฟันภายในหนึ่งวันด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM

การทำครอบฟันภายในหนึ่งวันด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM

เทคโนโลยี Intraoral Scanner ถ่ายภาพฟันที่กรอแต่งแล้วในช่องปากแบบ 3 มิติ และเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัล ใช้โปรแกรม CAD/CAM เพื่อช่วยในการออกแบบครอบฟัน และกลึงแต่งครอบฟัน