วีเนียร์ยุคดิจิทัล

วีเนียร์ยุคดิจิทัล

วีเนียร์ เป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ซึ่งสามารถเปลี่ยนบุคลิกภาพ และสร้างรอยยิ้มใหม่ให้กับผู้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว แต่การทำวีเนียร์หลายซี่เพื่อเปลี่ยนรอยยิ้ม ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพดีและมีความทนทาน มีค่าใช้จ่ายสูง