ถอนฟัน

ถอนฟัน

การถอนฟันอาจสร้างความกังวลใจแก่ใครหลาย ๆ คนไม่น้อย ทั้งกลัวเข็มจากการฉีดยาชา กลัวเจ็บจากการถอนฟัน หรืออาจกลัวผลข้างเคียงของยาชา แต่การรักษาทางทันตกรรมบางอย่างก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถอนฟันไปได้

การฝังรากฟันเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

การฝังรากฟันเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

การฝังรากเทียมโดยระบบคอมพิวเตอร์จะมีความเเตกต่างเพียงเล็กน้อยจากการฝังรากเทียมแบบปกติ หลังจากทันตแพทย์เฉพาะทางประเมินตำแหน่งที่จะฝังรากเทียม